Φωτογραφίες 2018

3η Αναδάσωση 2018 από τον Σ.Π.Α.Π. στο Πεντελικό με μαθητές των Δημοτικών της Πεντέλης – 16 Μαρτίου 2018

 

Σ.Π.Α.Π.: Βραβείο για την Οργάνωση Διοίκησης Πολιτικής Προστασίας στα Greek Green Awards 2018 της Verde Tec – 2 Μαρτίου 2018

 

1η Αναδάσωση 2018 από τον Σ.Π.Α.Π. στο Πεντελικό – 26 Ιανουαρίου 2017