Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΣΠΑΠ Έτους 2021 από 1/1/2021 έως και 30/11/2021, σύμφωνα με το Ν.4305/2014 Άρθρο 15.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΑΠ δημοσιεύθηκε η Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Συνδέσμου, για

Περισσότερα...

Μήνυμα του Προέδρου του ΣΠΑΠ Βλάσση Σιώμου για την Διεθνή Ημέρα Βουνού 2021

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας του Βουνού 2021, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του

Περισσότερα...

4η Δράση Αναδάσωσης διοργανώνει ο ΣΠΑΠ σε συνεργασία με το “Όλοι Μαζί Μπορούμε και στο Περιβάλλον” και τον Δήμο Κηφισιάς.

Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις αναδάσωσης βοηθώντας με τον καλύτερο

Περισσότερα...

Απόφαση για την πρόσληψη τριών (3) ατόµων Υ.Ε. Εργατών (ΥΕ16) µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δυο (2) µηνών από 26/11/2021 έως 25/01/2022 και ενός (1) ατόµου ∆Ε Οδηγών µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δυο (2) µηνών από 26/11/2021 έως 25/01/2022

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν4765/2021 Τον Ν.

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΑΠ

Λαμβάνοντας υπόψη : –           Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει

Περισσότερα...

Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΣΠΑΠ Έτους 2021 από 1/1/2021 έως και 30/09/2021, σύμφωνα με το Ν.4305/2014 Άρθρο 15.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΑΠ δημοσιεύθηκε η Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Συνδέσμου, για

Περισσότερα...

Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΣΠΑΠ Έτους 2021, από 1/1/2021 έως και 31/08/2021, σύμφωνα με το Ν.4305/2014 Άρθρο 15.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΑΠ δημοσιεύθηκε η Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Συνδέσμου, για

Περισσότερα...

Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το Έτος 2021 από 1/1/2021 έως και 31/07/2021, σύμφωνα με το Ν.4305/2014 Άρθρο 15.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΑΠ δημοσιεύθηκε η Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Συνδέσμου, για

Περισσότερα...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007 και συγκεκριμένα για την προστασία της παράνομης υλοτομίας, με σύμβαση έως δυο μηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με το άρθρο

Περισσότερα...