Απόφαση για την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων εποχικού προσωπικού, ενόψει της θερινής περιόδου, με τρίμηνη σύμβαση, 25 ατόμων με ειδικότητα εργατών (ΥΕ16) και 5 ατόμων με ειδικότητα ΔΕ οδηγών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Ηρ. Πολυτεχνείου 27,

Ν. Πεντέλη, Τ.Κ 152 39

Τηλ. Κέντρο: 213 2038291

Fax: 210 6131461

E-mail: info@spap.org.gr

Ιστοσελίδα : www.spap.com.gr

 

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.
  2. Tις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
  3. Την υπ’ αριθ.18/2017 Απόφαση του _ιοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Α.Π. περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών.
  4. Την με αριθ. πρωτ. Οικ. 44758/16631/22-6-2017 (679ΠΟΡ1Κ-ΣΘΝ) απόφαση της Ασκούσας Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
  5. Την με αριθμ. πρωτ 379/26-06-2017 (.AZBΟΚ.Ρ-4_Χ) Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων εποχικού προσωπικού, ενόψει της θερινής περιόδου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2017 και συγκεκριμένα για άμεση συντήρηση, πυρασφάλεια και πυροπροστασία των χώρων ευθύνης του ΣΠΑΠ, με τρίμηνη σύμβαση (βάσει του Νόμου 4325/2015, άρθρο 41, παρ.2) και οκτάωρη απασχόληση ως η 18/2017 Απόφαση Δ.Σ., η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Οι παραπάνω θέσεις θα κατανεμηθούν ως εξής: Είκοσι Πέντε (25) ατόμων με ειδικότητα εργατών (ΥΕ16) και Πέντε (5) ατόμων με ειδικότητα ΔΕ οδηγών.
  6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
  7. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του ΣΠΑΠ οικονομικού έτους 2017.
  8. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Αποφασίζει

Την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) Υ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ (ΥΕ16) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών από 10/07/2017 έως 09/10/2017

 

Δείτε όλη την απόφαση εδώ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.