Απόφαση για την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων εποχικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.

2. Tις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Την υπ’ αριθ.24/2017 Απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Α.Π. περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών.

4. Την με αριθ. πρωτ. Οικ. 84189/29975-24/10/2017 (7ΚΙΟΡ1Κ-ΦΜΙ) απόφαση της Ασκούσας Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

5. Την με αριθμ. πρωτ 678/27-10-2017 (ΨΨ 9ΟΚΡ-ΨΨΒ)Ανακοίνωση για την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων εποχικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων κλάδου ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την προστασία της Παράνομης Υλοτομίας για τις ανάγκες του Σ.Π.Α.Π..

6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.

7. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του ΣΠΑΠ οικονομικού έτους 2017.

8. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Αποφασίζει

Την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) Υ.Ε ΕΡΓΑΤΝ (ΥΕ16) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών από 20/11/2017 έως 19/01/2018

 

Δείτε αναλυτικά την απόφαση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.