ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΑΤΟΜΩΝ Υ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΩΝ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10
 2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 και συμπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 της από 26-08-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και του άρθρου 9 του Ν.4350/2015Την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν.3852/10 σχετικές με τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 116 & 132 του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 133/Α).
 7. Την υπ’ αριθ. 11/2022 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Α.Π. για τη Λήψη απόφασης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.
 8. Την με αριθμ. πρωτ. 371/09-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΥ4ΟΚΩΡ-99Υ) Ανακοίνωση για την πρόσληψη είκοσι εννέα (29) ατόμων εποχικού προσωπικού, ενόψει της θερινής περιόδου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2022 και συγκεκριμένα για άμεση συντήρηση, πυρασφάλεια και πυροπροστασία των χώρων ευθύνης του ΣΠΑΠ, με σύμβαση έως τεσσάρων μηνών (βάσει του Νόμου 4325/2015, άρθρο 41, παρ.2 και του Ν.4547/2018 άρθρο 116) και οκτάωρη απασχόληση ως η 11/2022 Απόφαση Ε.Ε η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Οι παραπάνω θέσεις θα κατανεμηθούν ως εξής: Είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Πολιτικής Προστασίας και Πέντε (5) ατόμων με ειδικότητα (ΔΕ) οδηγών.
 9. Την ανάγκη του ΣΠΑΠ για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στον τομέα της πυρασφάλειας
 10. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του ΣΠΑΠ οικονομικού έτους 2022.
 11. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Αποφασίζει

Την πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και πέντε (5) ατόμων ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνώ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ:

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.