Απόφαση Προέδρου για την πρόσληψη 42 Υ.Ε. Πυροφυλάκων και 8 οδηγών με σύμβαση εργασίας 3 μηνών

spapnewlogo1

Απόφαση Προέδρου για την πρόσληψη 42 Υ.Ε. Πυροφυλάκων και 8 οδηγών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 μηνών από 17/06/2015 έως 16/09/2015

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.
2. Tις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3. Την υπ’ αριθ. 24/2015 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Α.Π. περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών.
4. Την υπ ́αριθμ. 13/2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 2190/1994. (συγκροτηθείσα με την πράξη οικ. 253/21/05/2012 Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας).

6. Την με αριθ. πρωτ. Οικ. 37708/20568/27-05-2015 (7ΞΗΥΟΡ1Κ-1ΜΛ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Αττικής.
7. Την με αριθμ. Πρωτ 281/28.05.2015 (Α∆Α: 6ΩΧΣΟΚΩΡ-ΧΚΣ) ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών συνολικού αριθμού πενήντα (50) ατόμων για τις ανάγκες
του Σ.Π.Α.Π. ενόψει της θερινής περιόδου για άμεση συντήρηση, πυρασφάλεια και πυροπροστασία των χώρων ευθύνης του ΣΠΑΠ.
8. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του ΣΠΑΠ οικονομικού έτους 2015. 9. Τη γνωστοποίηση πλήρωσης των θέσεων στους ενδιαφερόμενους.
10. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Ν. Πεντέλη, 16-06-2015 Αρ. Πρ.: 381
Αποφασίζει
Την πρόσληψη σαράντα δύο (42) Υ.Ε ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΩΝ και οχτώ (8) Ο∆ΗΓΩΝ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών από 17/06/2015 έως 16/09/2015

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.